Otrzymaliśmy nagrodę :)

Otrzymaliśmy nagrodę :)

10 września 2019 uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych pod tytułem: Jesteśmy razem! Świat dotyku i dźwięku – w ramach REHA for the Blind in Poland. Impreza jest częścią XVII edycji Konferencji REHA for the Blind in...
Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Kto może otrzymać wsparcie? Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie...