Oprawa artystyczna imprez

Artystyczna oprawa muzyczna imprez okolicznościowych. Nagłośnienie oraz koncert do trzech godzin. Szacunkowa cena: 1000 zł.

 

Opis produktu

Artystyczna oprawa muzyczna imprez okolicznościowych, zarówno plenerowych jak i kameralnych. Oferta obejmuje nagłośnienie oraz koncert do trzech godzin. Podczas wydarzenia będzie można usłyszeć niezwykle utalentowanych artystów / podopiecznych Stowarzyszenia Galiarda.
Szacunkowa cena: 1000 zł.

 

Stowarzyszenie „Galiarda” powstało, by wspierać artystyczne projekty osób utalentowanych. Nazwa organizacji pochodzi od nazwy dynamicznego renesansowego tańca dworskiego. „Galiarda” działa w obszarze sztuk plastycznych, muzyki, tańca i filmu. Dociera poprzez sztukę do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i promuje kreatywne formy rozwiązywania problemów społecznych.

Stowarzyszenie realizuje projekty artystyczne i społeczne na rzecz osób utalentowanych w każdym wieku oraz regularnie organizuje liczne spotkania, wykłady, warsztaty, konkursy, festyny czy koncerty, np:  Ogólnopolski Konkurs Kolęd Pastorałek o „Złotą Nutkę”, Konkurs Piosenki Filmowej o „Złoty Laur”.

Wachlarz możliwości Stowarzyszenia w zakresie kreacji wydarzeń artystycznych jest bardzo bogaty oraz wspierany przez grono ekspertów i pasjonatów w swoich dziedzinach.

Celami Stowarzyszenia są:

  • działania na rzecz rozwoju osób utalentowanych: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób w wieku emerytalny, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • promocja osób uzdolnionych artystycznie, muzycznie, plastycznie, literacko, fotograficznie i multimedialnie.

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

  • organizowanie imprez kulturalnych na rzecz osób utalentowanych,
  • organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, pokazów, itp.,
  • umożliwianie osobom utalentowanym udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego,
  • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
  • prowadzenie działalności na rzecz sportu, rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.