Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie “Empatia” funkcjonują od 2000 roku. Głównym celem działalności placówki jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a także podnoszenie jakości życia tych osób. Rehabilitacja społeczna i zawodowa to długi proces, ale naprawdę można osiągnąć bardzo wiele. Stwarzamy uczestnikom możliwość przebywania w grupie, tworzenia więzi emocjonalnych oraz to co najważniejsze – możliwość uczenia się i wykonywania przydatnych społecznie zajęć -czyli przygotowanie do pracy.

RAMKA Z LISTEWEK

Uczestnikami Warsztatów jest 40 osób, które biorą udział w zajęciach terapeutycznych w ośmiu pracowniach:

  1. rzemiosła,
  2. rękodzieła artystycznego,
  3. komputerowo-fotograficznej,
  4. gospodarstwa domowego,
  5. krawiecko-dziewiarskiej,
  6. terapii pedagogicznej,
  7. plastycznej,
  8. ceramicznej.

Uczestnicy ponadto są objęci pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej, mają także zajęcia z doradcą zawodowym.

W poszczególnych pracowniach Warsztatu, przy stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej doskonali się umiejętności uczestników, rozwija ich psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy oraz kształci podstawowe zdolności zawodowe, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.