Warsztat Terapii Zajęciowej „CARITAS” pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance powstał w 2001 roku. W 2003 roku
Warsztat został rozszerzony o filię, której siedziba mieści się w Wieleniu.

Głównym celem Warsztatów jest prowadzenie działalności zmierzającej do ogólnego rozwoju psychospołecznego każdego uczestnika terapii poprzez uczenie zaradności osoby niepełnosprawnej, pobudzanie jej aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, a także likwidacje barier poprzez ułatwianie dostępu do informacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie tworzenia, działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej realizacja tego planu odbywa się poprzez:
– ogólne usprawnianie
– rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego
– przygotowanie do życia
– opanowanie umiejętności przysposabiających do pracy
– rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych
– i inne wskazane działania.

Siedziba WTZ w Trzciance przystosowana jest dla 25 uczestników. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczęszczające na zajęcia, zgodnie z regulaminem Warsztatów muszą mieć skończone 18 lat oraz ukończony obowiązek szkolny. Grupy terapeutyczne pracują w poszczególnych pracowniach na zasadzie rotacji, w każdej z pracowni przez tydzień czasu. Uczestnicy przechodzą kolejno przez wszystkie pracownie, co daje najlepsze efekty w terapii zajęciowej. Uczestnicy placówki nabierają umiejętności w zakresu specyfiki danej pracowni, jakie są do dyspozycji:
– pracownia gospodarstwa domowego
– pracownia artystyczno plastyczna
– pracownia multimedialno – społeczna
– pracownia ceramiczna
– pracownia stolarska.

Warsztat pełni funkcję odpowiednio wyposażonego centrum, w którym prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa z zastosowaniem wielu technik oraz metod pozwalających na przygotowanie każdego uczestnika do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz podjęcia zatrudnienia na otwartym bądź chronionym rynku pracy.

Wyświetlanie 1–9 z 17 wyników