Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, zorganizowane 14 marca br. w Poznaniu, było największym w regionie spotkaniem środowisk WTZ oraz kadry podmiotów i instytucji z ich otoczenia.

Wydarzenie zorganizowali: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Tegoroczne Forum było dedykowane omówieniu kierunku zmian legislacyjnych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Istotnym punktem programu Forum był aspekt kontroli w WTZ – jak się do niej przygotować z punktu widzenia jednostki kontrolującej. Eksperci omówili również kwestie sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Skarbowej oraz przygotowania uczestnika WTZ do zatrudnienia na rynku pracy.

Forum było także okazją do rozwoju wiedzy i umiejętności, dzięki organizowanym warsztatom:

  • Marketing WTZ. Formy promocji
  • Deklaracja III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz założenia dla nowego systemu wsparcia w odniesieniu do WTZ-ów
  • Proces adaptacji w środowisku pracy uczestnika WTZ
  • Proces kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Standardy stosowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Rejestraca

  • Zakończona