Warsztat Terapii Zajęciowej „CARITAS” pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance powstał w 2001 roku.

 W 2003 roku Warsztat został rozszerzony o filię, której siedziba mieści się w Wieleniu.

Głównym celem Warsztatów jest prowadzenie działalności zmierzającej do ogólnego rozwoju psychospołecznego każdego uczestnika terapii poprzez uczenie zaradności osoby niepełnosprawnej, pobudzanie jej aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, a także likwidacje barier poprzez ułatwianie dostępu do informacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie tworzenia, działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej realizacja tego planu odbywa się poprzez:

– ogólne usprawnianie

– rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego

– przygotowanie do życia

– opanowanie umiejętności przysposabiających do pracy

– rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych

– i inne wskazane działania.

Filia WTZ w Wieleniu przystosowana jest dla 25 uczestników. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczęszczające na zajęcia, zgodnie z regulaminem Warsztatów muszą mieć skończone 18 lat oraz ukończony obowiązek szkolny. Grupy terapeutyczne pracują w poszczególnych pracowniach na zasadzie rotacji, w każdej z pracowni przez tydzień czasu. Uczestnicy przechodzą kolejno przez wszystkie pracownie co daje najlepsze efekty w terapii zajęciowej. Uczestnicy placówki nabierają umiejętności w zakresu specyfiki danej pracowni jakie są do dyspozycji:

– pracownia stolarni regionalnej

– pracownia gospodarstwa domowego

– pracownia tkacko-krawiecka

– pracownia teatralna

– pracownia artystyczno-plastyczna.

Warsztat pełni funkcję odpowiednio wyposażonego centrum, w którym prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa z zastosowaniem wielu technik oraz metod pozwalających na przygotowanie każdego uczestnika do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz podjęcia zatrudnienia na otwartym bądź chronionym rynku pracy.

Wyświetlanie 1–9 z 11 wyników