Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Parafii p.w. Św.Mikołaja w Ujściu to placówka, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.