Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “SERCE” powstały 1 marca 2000 roku na potrzeby osób niepełnosprawnych  z 2  powiatów: grodziskiego i wolsztyńskiego. Obecnie w 10 pracowniach pracuje 50 osób niepełnosprawnych. Placówka  stwarza możliwość do samodzielnego,  niezależnego i aktywnego życia.  Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W jej obszarze aktywnie działają Pracownie:

–  Artystyczna

–   Gospodarwca domowego

–   Komputerowa

–   Pamiątkarska

–   PlastycznaZdjęcie profilowe Wtza Rakoniewicego, Brak dostępnego opisu zdjęcia.

–   Krawiecka

–   Techniczna

–  Rehabilitacyjna

–  Ogrodnicza

– Papieru Czerpanego

Uczestnicy WTZ brali także aktywny udział w  zajęciach praktycznych na otwartym rynku pracy, a  obecnie angażują się w działania realizowane w Spódzielni Socialnej Serce  w Rakoniewicach, której celem jest przygotowanie młodzieży do podjęcia zatrudnienia. Spódzielnia  działa  przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom SERCE w Rakoniewicach.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “SERCE”  od 1998 r. niesie pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w wielu aspektach życia.

 

 

Wyświetlanie 1–9 z 11 wyników