Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych “Kreatywni” jest stosunkowo młodym stowarzyszeniem, funkcjonującym od 1,5 roku. Od roku prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach dla 40 osób niepełnosprawnych, w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla osób niepełnosprawnych z 6 gmin powiatu gostyńskiego. Działalność jest finansowana przez PFRON oraz samorząd powiatowy. 

Oprócz tego Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje projekty na rzecz integracji osób niepełnosprawnych (w tym dzieci) ze środowiskiem. M.in. były to projekty w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z administracją publiczną, realizowane zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie, np. projekt Stowarzyszenia “Radość”, zrzeszajacego dzieci niepełnosprawne  i ich rodziców pn. “Zaufaj mi, ja tobie zaufam” czy powiatowe turnieje w bule, zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem “Most”.

Stowarzyszenie “Kreatywni” zdobyło również powiatową oraz ogólnopolską nagrodę w konkursie „Opowiedz 2012” za reportaż multimedialny pt. „Działka niezwykłych ludzi” (zobacz).

Jako partner w projekcie, wraz ze stowarzyszeniem “Most”, zrealizowało już kilka inicjatyw o zasięgu powiatowym i dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z subregionu leszczyńskiego. 

Jedną z ostatnich i najbardziej spektakularnych akcji stowarzyszenia było przeprowadzenie i rozliczenie akcji społecznej na rzecz dzieci pn. „Remont oddziału motylkowego gostyńskiego szpitala”, za którą 27 maja 2014 roku otrzymało Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

http://telewizjagostyn.pl/?p=482

Wyświetlanie 1–9 z 16 wyników