logo

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie prowadzi warsztat terapii zajęciowej, w którym funkcjonuje 5 pracowni.

Pracownia gospodarstwa domowego przygotowuje podwieczorki dla uczestników warsztatu oraz uroczyste poczęstunki z okazji świąt i spotkań integracyjnych. Uczy przyrządzania dietetycznych i zdrowych posiłków oraz podawania do stołu.

Pracownia techniczna zajmuje się praktyczną nauką czynności życia codziennego, które wymagają podstawowych umiejętności technicznych. Uczy również znajomości budowy i obsługi potrzebnych w życiu urządzeń. Pod kierunkiem instruktora-terapeuty uczestnicy dokonują koniecznych napraw w pomieszczeniach warsztatowych. Zajmują się również wykonaniem drobnych przedmiotów dekoracyjnych z drewna.

Uczestnicy pracowni bukieciarsko-zdobniczej pod kierunkiem swojego instruktora wykonują ozdoby z różnych materiałów, dekoracje na świąteczne przyjęcia, scenografię na przedstawienia warsztatowe i imprezy integracyjne. Zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, jak np.: decoupage, papieroplastyka, witraże ze szkła. Wykonują również zdjęcia, tzw. fotografie otworkowe, przy pomocy skonstruowanych samodzielnie aparatów. Opiekują się także ogródkiem przy warsztacie, uczą się rozmnażania, sadzenia i pielęgnacji roślin, przycinania krzewów, strzyżenia trawników itp.

W pracowni informatycznej uczestnicy zajmują się edycją tekstu, obróbką i montażem filmów, rysowaniem i malowaniem przy użyciu programów graficznych, skanowaniem i drukowaniem. W związku z pracą redakcyjną w pracowni odbywa się opracowanie graficzne okładki i fotoprzeglądu z zastosowaniem fotomontażu. Uczestnicy korzystają z Internetu w celu poszerzania swojej wiedzy.

Pracownia artystyczna prowadzi działalność plastyczną, teatralną i literacką. Uczestnicy uprawiają malarstwo olejne, a następnie biorą udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta. Corocznie przygotowują przedstawienie, które pokazują w szkołach, domach kultury, przedszkolach i na imprezach integracyjnych. W pracowni powstają kostiumy dla aktorów. Uczestnicy pracowni artystycznej wspólnie z pracownią informatyczną tworzą zespół redagujący kwartalnik warsztatowy pod nazwą „Szczęśliwa Dwunastka”. Co roku redakcja ogłasza konkurs literacki dla uczestników warsztatu.

W sali sportowej pod kierunkiem rehabilitanta prowadzona jest wszechstronna rehabilitacja ruchowa, która pozwala na odbudowę zdrowia fizycznego i odzyskiwanie wiary w swoje możliwości. Nasi podopieczni zdobywają pierwsze miejsca w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych oraz w licznych innych sportowych imprezach.

Stowarzyszenie organizuje rokrocznie wycieczki krajoznawcze i wyjazdy klimatyczne w góry, nad morze oraz do różnych innych regionów Polski. Wyjeżdżamy co roku na majówki rodzinne do interesujących kulturowo i krajobrazowo miejsc. Przeważnie raz w roku organizujemy wyjazd do prestiżowych teatrów.

Organizacja zajmuje się reprezentacją oraz obroną interesów społecznych i prawnych osób z zaburzeniami psychicznymi, tworzeniem jak najkorzystniejszych warunków do ich pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Gromadzimy fundusze na działalność, udzielamy pomocy rzeczowej podopiecznym, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji losowej. Prowadzimy działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i informacyjną. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i bytowych, np.: pomoc w uzyskiwaniu rent, zasiłków w ZUS-ie i komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności. Interweniujemy w różnych instytucjach i urzędach.

Wyświetlanie 1–9 z 62 wyników