Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu prowadzone są przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Tęcza” w Kwilczu – działającego od 1 października 2003 r.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. W terapii bierze udział 25 osób, powyżej 18 roku życia.

Realizacja programów terapeutycznych odbywa się poprzez różne formy terapii:  terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne), zajęcia z rehabilitantem, zajęcia reedukacyjne – podtrzymujące umiejętności szkolne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz inne formy terapii wynikające z konkretnych potrzeb poszczególnych uczestników (np. basen, zajęcia komputerowe, zajęcia z obsługi urządzeń biurowych, trening ekonomiczny, pełnienie przez uczestników dodatkowych funkcji i dyżurów).

Terapia zajęciowa prowadzona pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej odbywa się w  pięciu pracowniach: plastyczno-ogrodniczej, gospodarstwa domowego, artystyczno-kulturalnej, krawieckiej i stolarsko-introligatorskiej. 

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności.

WTZ przyjmuje zamówienia dedykowane, wg indywidualnych projektów.

Kontakt z WTZ: Każde aktywowanie przycisku “zapytaj o produkt” w opisach produktów.