Warsztat Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej został uruchomiony 15 października 1997 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych “Brat”. Od 2004 roku podlega Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych “Miłosierdzie” w Kaliszu. Głównym celem naszego ośrodka jest niesienie pomocy osobom dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i z chorobami psychicznymi. Obecnie do Warsztatu uczęszcza 35 osób, którzy biorą udział w terapii w poszczególnych pracowniach: plastycznej, krawieckiej, ogrodniczej, stolarskiej,techniczno-multimedialnej, oraz gospodarstwa domowego. Podczas terapii staramy się wykonywać ciekawe, oryginalne prace, które można obejrzeć na naszej stronie   www.wtz-kuznicagrabowska.pl