Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej, fizycznej i psychologicznej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku oraz przygotowaniu do podjęcia pracy zarobkowej. Placówka obejmuje rehabilitacją 35 osób głównie z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężona z terenu powiatu gnieźnieńskiego czyli gminy Kłecko, Mieleszyn, Kiszkowo i Łubowo. Warsztat odgrywa kluczową rolę w instytucjonalnym wspieraniu osób niepełnosprawnych.