Gniezno

W gnieźnieńskim warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych “Razem”, pracuje grupa wykwalifikowanych instruktorów. Podopieczni są dodatkowo pod opieką: pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz pracownika socjalnego. Aktualnie na zajęcia uczęszcza 60 uczestników z Gniezna i okolic, pracujących wspólnie z instruktorami terapii zajęciowej w 12 pracowniach:

– ceramicznej
– komputerowej
– kaletniczej
– krawieckiej
– gospodarstwa domowego
– metaloplastyki i nasion
– muzykoterapii
– plastycznej
– poligraficznej
– stolarskiej
– tkackiej
– witrażu.

Celem działania WTZ Gniezno jest rehabilitacja, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Cel ten próbujemy realizować poprzez:
• rozwijanie zaradności osobistej oraz wszelkich umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
• poprawę kondycji fizycznej i psychicznej,
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Wyświetlanie 1–9 z 13 wyników