logo wtz market


 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach prowadzi swoją działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną od 2012 roku. Powstał z inicjatywy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.

Podstawowym celem funkcjonowania Warsztatu jest podwyższanie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, a także nauka zaradności i samodzielności. Szkolenia zawodowe odbywają się w pięciu pracowniach: plastyczno-ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarsko-ślusarskiej z elementami witrażu, komputerowej oraz krawiecko-dziewiarskiej. Na co dzień w swojej pracy uczestnicy Warsztatu wspierani są przez psychologa i fizjoterapeutę oraz grupę dwudziestu wolontariuszy z dusznickiego gimnazjum.

Dzięki wieloaspektowym działaniom terapeutycznym, podejmowanym w placówce uczestnicy mają możliwość podejmowania aktywności i uczestnictwa w wielu wydarzeniach, do których dotąd nie mieli dostępu. Jednym z istotnych obszarów codziennego życia, do którego są przygotowywani jest samodzielne gospodarowanie funduszami. W tym celu co miesiąc uczestnicy dostają określoną sumę pieniędzy i uczą się oceniać jej wartość. Samodzielnie podejmują decyzję na co przeznaczą środki, sporządzają listę zakupów i ją realizują. Dodatkowym aspektem jest fakt, że dzięki temu stają się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego.

Uczestnicy WTZ mają również możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach sportu. Dzięki członkostwu Warsztatu w Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych duszniczanie wzięli udział w zawodach sportowych w wielu miastach Polski. Sami również zorganizowali turniej dla stowarzyszeń i WTZ-ów z powiatu szamotulskiego oraz dla jednostek samorządu gminnego w międzynarodowej obsadzie.Oprócz pozytywnych emocji, jakie wywołuje sukces na arenie sportowej, wartością dodaną są umiejętności społeczne, jak publiczna autoprezentacja, samodzielna rejestracja w hotelu, obsługa bufetu, czy korzystanie z komunikacji publicznej. Osoby niepełnosprawne mogą także realizować swoje pasje muzyczne i taneczne. W Warsztacie powstał zespół taneczny, który ze swoim programem „Marzenia się spełniają” wystąpił na wielu festiwalach.

W celu zintensyfikowania procesu integracji społecznej uczestnicy Warsztatu korzystają z miejscowych usług restauracyjnych, banku, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Animacji Kultury. Są również stałymi bywalcami na wydarzeniach plenerowych organizowanych przez sołectwa, Urząd Gminy, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niejednokrotnie mieli także możliwość obejrzenia przedstawień teatralnych oraz seansów filmowych w kinie Halszka w Szamotułach.

Przez półtora roku działania Warsztat nawiązał stałą i intensywną współpracę z wieloma przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz administracją samorządową.