30 listopada 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej POMOST. Przedstawicielami założycieli z ramienia Powiatu Kępińskiego był Starosta Kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz oraz ze strony Caritas Diecezji Kaliskiej Ksiądz Dyrektor dr Sławomir Grześniak. Wybrano Zarząd Spółdzielni – prezesem została pani Zuzanna Czworowska, a jej zastępcą ksiądz Tomasz Hojeński. Prawie półtora roku pracy w ramach projektów CESON, “Samodzielni w ekonomii społecznej” zostało uwieńczone sukcesem.
Zarząd Spółdzielni złożył stosowne dokumenty do Krajowego rejestru Sądowego w Poznaniu i 21 grudnia 2012 roku Spółdzielnia uzyskała wpis do KRS.
26 marca 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Klubokawiarnię FILIŻANKA.
Działalność Spółdzielni Socjalnej POMOST nastawiona jest na początek na 3 profile, tj:
• działalność Klubokawiarni FILIŻANKA
• usługi sprzątające w lokalach użyteczności publicznej, domach osób prywatnych jak i utrzymaniu w czystości nagrobków naszych najbliższych
• od 2014r w ofercie mamy usługi transportowe osób.