Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Paumark Śrem”

Spółdzielnia działa na śremskim rynku od 2015 roku, zatrudnia 10 osób oraz przyjmuje praktykantów i stażystów. Świetnie układa się współpraca Paumarku ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie, na rzecz której spółdzielcy świadczą usługi pielęgnacji terenów zielonych oraz porządkowe.

Spółdzielnia współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy.