O!ŚRODEK Sp. z o.o. non profit

QQ!ryku w Kórniku – O!środek prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne zrodzone z marzenia o lokalnej przestrzeni wolnej od jakichkolwiek form wykluczenia.

Tworzymy przestrzeń otwartą dla dzieci, dorosłych i rodzin. Kieruje nami – za Januszem Korczakiem – przekonanie, że „dorosły, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

Dziecku pragniemy stworzyć miejsce dobrej zabawy i rozwoju, w którym będzie miało poczucie, że jest ważne, brane pod uwagę i słyszane. Dorosłemu darujemy czas dla siebie – na odpoczynek, spokojna pracę i rekreację oraz możliwość aktywizacji w ramach bogatej oferty szkoleniowej. Rodzinie oferujemy szansę na odnalezienie siebie w ciszy i wspólnej zabawie, z dala od zasad i dogmatów, którymi coraz częściej próbuje się ją spętać.