Fundacja Promocji Aktywności Fizycznej “Tarzan” działa od 2015 roku w Poznaniu. W tym czasie, dzięki dotacjom oraz darczyńcom pomogliśmy bezpośrednio 110 osobom, m.in. w obszarze realizacji działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych).

Do tej pory, aby realizować swoje założenia fundacja musiała być finansowana ze środków uzyskanych z grantów lub darczyńców. Niestety jest to bardzo ograniczony budżet i nie jesteśmy w stanie pomóc takiej ilości osób, jakiej byśmy chcieli.

Zdecydowaliśmy się na przekształcenie naszej fundacji w przedsiębiorstwo społeczne.

Zauważyliśmy duży potencjał możliwości stworzenia usługi polegającej m.in. na kompleksowej obsłudze parków rozrywki pod względem prac wysokościowych i obsługi marketingowej. Dzięki przekształceniu fundacji w przedsiębiorstwo społeczne będziemy w stanie pozyskać więcej funduszy na działalność statutową. W tym zakresie wprowadziliśmy do naszej działalności następujące usługi:

– obsługa techniczna parków rozrywki, w tym m.in.: konserwacja konstrukcji linowych na konstrukcjach sztucznych oraz na drzewach, konserwacja wewnątrz i na zewnątrz budynków, konserwacja infrastruktury naziemnej. Usługi związane z pracami na wysokościach innych obiektów budowlanych, w tym m.in.: mycie szyb, malowanie konstrukcji, prace konserwacyjne, odśnieżanie dachów;

– obsługa w zakresie szeroko pojętego marketingu: marketing internetowy, telemarketing, bezpośredni kontakt z klientem. Aby istnieć na rynku, praktycznie każde przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, fundacja musi się pokazać na zewnątrz. Aby uzyskać zainteresowanie klientów swoim produktem czy usługą nie wystarczy ich wysoka jakość, dlatego niezbędny jest marketing.

Planowane przedsięwzięcie polega głównie na kompleksowym połączeniu prac wysokościowych z obsługą marketingową parków rozrywki.