Naszym głównym celem jest stworzenie otwartego miejsca na kulturalnej mapie Poznania, miejsca spotkań dla wszystkich – społeczności lokalnej, pasjonatów fotografii, fotografów amatorów, sympatyków kultury i wydarzeń kulturalnych oraz twórców z Poznania, całej Polski i innych krajów.
Wiemy jak ważną rolę odgrywa fotografia dokumentalna w poczuciu sympatii dla miejsca, z którego pochodzimy i przywiązania do ludzi, którzy nas poprzedzili.

Akcja „TAK DLA GALERII FOTOGRAFII W POZNANIU” zyskała nowy kształt. Powstało miejsce dla fotografii PIX.HOUSE
pix – zdjęcia | house – dom —> dom zdjęć

_ NASZE DZIAŁANIA

■ multimedialne wystawy najlepszych polskich i zagranicznych fotografów
■ wystawy młodych twórców
■ czytelnia – najlepsze albumy fotograficzne (często niedostępne w księgarniach) w towarzystwie pysznej kawy i odprężającej muzyki
■ spotkania autorskie
■ warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży, dorosłych
■ przeglądy portfolio
■ pokazy slajdów, filmów o fotografii i multimediów fotograficznych (fotokasty, prezentacje
multimedialne, albumy interaktywne)
■ akcje outdoorowe – wystawy plenerowe, pokazy zdjęć w miejscach publicznych
■ archiwum społeczne – stworzymy interaktywne archiwum fotografii dokumentujących dzielnicę Łazarz, Poznań i całą Wielkopolskę
■ konkursy fotograficzne

Celami Fundacji są:
1. Promowanie i kreowanie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności w zakresie fotografii i sztuk audiowizualnych.
2. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie.
3. Zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki.
4. Rozwój i wspieranie środowisk twórczych oraz twórców.
5. Promocja fotografii, mediów audiowizualnych i reportażu jako narzędzi opisu i wyjaśniania otaczającego świata.
6. Popularyzacja fotografii jako sztuki oraz jako formy komunikacji.
7. Nauka i edukacja w zakresie fotografii, mediów audiowizualnych, kultury i sztuki oraz wspieranie działań mających na celu rozwój nauki i szkolnictwa w zakresie kultury i sztuki.
8. Krzewienie kultury i wiedzy fotograficznej oraz z zakresu mediów audiowizualnych.
9. Promocja sztuki.
10. Wspieranie działań kulturalnych, interdyscyplinarnych działań wykorzystujących fotografię, media
audiowizualne lub sztukę dla osiągania innych społecznie użytecznych celów.