Fundacja Panheri ma na celu promowanie rozwoju osobistego, świadomej edukacji i współtworzenie środowiska wspierającego efektywne wykorzystywanie ludzkiego potencjału. Poprzez współpracę z pokoleniem wchodzącym na rynek pracy oraz przedstawicielami świata biznesu, organizacja chce usprawniać komunikację międzypokoleniową i zwiększać szanse satysfakcjonującego zatrudnienia.

Główne aspekty działalności dzielą się na dwa obszary: podstawowy (m.in. program edukacyjny Focus&Go, szkolenia biznesowe, sprzedaż książek/księgarnia, projekty społeczno-edukacyjne, Webinaria, Coaching, E-learning) oraz wspierający (wykłady otwarte dla szkół wyższych, konsultacje dla studentów, wsparcie merytoryczne dla bezrobotnych i osób planujących założyć działalność gospodarczą, wywiady z osobami, które odniosły sukces – promocja autorytetów w społeczeństwie, Rada Mentorów, Klub Rozwoju Panheri, Klub Mindfulness, audyt i analiza przedsiębiorstw oraz organizacji, w zakresie rekrutacji i zarządzania “pokoleniem Z” oraz wdrażanie skutecznej komunikacji międzypokoleniowej).

Flagowym produktem Panheri jest projekt szkoleniowo-mentorski Focus&Go. Nie ma podobnego produktu na rynku, skierowanego bezpośrednio do studentów i absolwentów, realizującego potrzeby w tak całościowy sposób. Wydelegowani mentorzy są odpowiednio przygotowani, aby wesprzeć uczestnika projektu swoim doświadczeniem. Program oparty jest na procesie i pozwala wprowadzić odpowiednie wartości aby po jego zakończeniu uczestnik mógł z większą świadomością wejść w rynek pracy. Budując wśród studentów odpowiednie kompetencje, Fundacja ułatwia tym samym proces zatrudnienia potencjalnemu pracodawcy, który otrzymuje kompetentnego pracownika, samodzielnego, ambitnego, chętnego do współpracy i gotowego na podjęcie wyzwań na nowym stanowisku.

Projekty Fundacji kierowane są również do sfery biznesowej, w której przygotowywani są pracownicy organizacji do współpracy z młodą kadrą, która pracuje i komunikuje się w inny sposób. Rozwijając komunikacje międzypokoleniową w organizacji zapewniana jest spójność i zwiększenie efektywności podczas realizowanej pracy. Fundacja stawia na naukę wspólnego języka, opartego na wzajemnej współpracy, promującego wartości. Przedsiębiorcy otrzymują profity w postaci przygotowanych do rekrutacji młodych adeptów szkół wyższych.

Do działalności fundacji należy zaliczyć również księgarnię, z odpowiednio przygotowanym programem rozwoju w postaci książek pokategoryzowanych pod względem poziomu zaawansowania i treści.