Parkova Cafe prowadzona przez Fundację Innowacji Społecznych FISHKA w podpoznańskiej Dąbrówce, jest przedsiębiorstwem społecznym skoncentrowanym na aktywizacji i integracji lokalnej społeczności, łącząc ciekawych ludzi z ludźmi ciekawymi i pomagając im wartościowo spędzać wolny czas, realizować swoje pasje i dzielić się nimi z innymi.

Położona w pobliżu pięknego starodrzewu kawiarnia już od pierwszych dni po otwarciu w 2016 roku, stała się regularnym celem spacerów całych rodzin przyciągając nie tylko wyjątkowymi, naturalnymi lodami, deserami przyrządzanymi miejscu oraz kawą z segmentu specialty, zaparzaną metodami alternatywnymi, ale przede wszystkim otwarta atmosferą i licznymi wydarzeniami kulturalno-społecznymi.

Wartość społeczna tego przedsięwzięcia ujawniła się dotychczas w następujących obszarach:
1. Integracja społeczna – miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów i wzajemnej inspiracji przedstawicieli różnorodnych grup społecznych.
2. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – poprzez zatrudnienie ich oraz aktywne włączenie w realizowane projekty, aby wspomóc proces odbudowywania samooceny i rozwoju kompetencji – przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu.
3. Rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami oraz lokalnymi NGO poprzez organizację i wsparcie inicjatyw o charakterze charytatywnym (zbiórki, aukcja) i ekologicznym (sprzątanie Parku, dołączenie do platformy Lokalny Rolnik).

Plan rozwoju kawiarni na 2017 rok przewiduje dalsze rozszerzenie menu, ilości wydarzeń oraz intensyfikację współpracy z okolicznymi przedsiębiorstwami (m.in. Klub Malucha Żyrafy, Przestrzeń Coworkingowa, Klub Fitness Pro-Vital), jak również lokalnymi aktywistami i samorządem.

Wyświetlanie jednego wyniku