Fundacja Dla Turystów działa między innymi w obszarze turystyki i krajoznawstwa, jak i na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Promuje również Rzeczpospolitą Polską za granicą.

Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą.

Fundacja specjalizuje się w poradnictwie turystycznym.
Przekazuje wiedzę także poprzez poradniki i edukację.
Od marca 2018 odbywać się będą również spotkania z podróżnikami.

 

Wyświetlanie jednego wyniku