Inicjatywa powstania przedsiębiorstwa społecznego powstała w porozumieniu i konsultacjach z osobami, które znajdą w tym przedsiębiorstwie zatrudnienie. Osoby te są współtwórcami tego przedsiębiorstwa, jego pomysłodawcami oraz będą współodpowiedzialne za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Forma organizacyjno-prawna – spółka z o.o. o charakterze non profit, czyli nie działająca dla osiągnięcia zysku (przeznaczająca zysk na rozwój przedsiębiorstwa, jego pracowników oraz realizacje celów społecznie użytecznych), została wybrana z uwagi na możliwość równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wybrano formę prawną spółki zoo non-profit, aby zysk ze sprzedaży przeznaczać na rozwój osób zaangażowanych do pracy w Spółce i ich reintegrację zawodową i społeczną, z drugiej strony spółka inicjuje i włącza się w przedsięwzięcia społeczne związane z promocją zdrowego stylu życia i zdrowego odżywania się.

W ramach przedsiębiorstwa zatrudnione będą 4 osoby, które dzięki tej inicjatywie powrócą na rynek pracy, będą mogły rozwinąć się oraz będą miały szansę na poprawienie swojej sytuacji materialnej. 3 z tych osób będą wykonywały prace w kuchni, 1 będzie pełniła obowiązki kierowcy i zaopatrzeniowca.

Misją przedsiębiorstwa społecznego Fit Kitchen jest kompleksowe i stałe świadczenie usług cateringowych. Chcemy ułatwić konsumentom dostęp do zdrowych słodyczy, a firmom eventowym dostęp do smacznych zdrowych i dostarczanych zawsze na czas posiłków. Planujemy zadbać o każdy szczegół posiłku, jego pełnowartościową zawartość i estetyczny wygląd. Przedsiębiorstwo chciałoby mieć swój mały wkład w poprawienia zdrowia klientów poprzez danie im możliwości skorzystania z lepszej jakości żywności słodkiej, wyprodukowanej na bazie wysokiej jakości składników z wyeliminowaniem składników typu cukier biały, gluten oraz składników chemicznych.

Aspektem społecznym przedsiębiorstwa jest propagowanie zdrowego stylu życia.

Przedsiębiorstwo społeczne Fit Kitchen prowadzi działalność w 2 dziedzinach:
– w wytwarzaniu zdrowych słodyczy
– w przygotowywaniu jedzenia na imprezy.