Grafika wypukła

Oferta grafiki wypukłej obejmuje: grafikę papierze pęczniejącym, wypukłe pismo standardowe, grafike brajlowską. Dzięki grafice wypukłej osoby niewidome mogą obejrzeć za pomocą zmysłu dotyku zarys i najważniejsze szczegóły ilustracji, przedmiotów, map, obrazów, wykresów i innych, które osoby widzące oglądają za pomocą zmysłu wzroku.

Opis produktu

Oferta grafiki wypukłej obejmuje: grafikę papierze pęczniejącym, wypukłe pismo standardowe, grafike brajlowską.

Dzięki grafice wypukłej osoby niewidome mogą obejrzeć za pomocą zmysłu dotyku zarys i najważniejsze szczegóły ilustracji, przedmiotów, map, obrazów, wykresów i innych, które osoby widzące oglądają za pomocą zmysłu wzroku. Grafika wypukła pomaga osobom niewidomym wyobrazić sobie to czego nie są w stanie zobaczyć na przykład zarys budynku, plan miasta, symbole. Za pomocą grafiki wypukłej można przedstawić osobie niewidomej pojęcia dla niej abstrakcyjne, jest nieoceniona także w orientacji przestrzennej.

Na papierze pęczniejącym

Usługa polega na wydruku na specjalnym papierze grafik, których czarne elementy stają się wypukłe, kolorowe pozostają płaskie. Dzięki technice wydruku na papierze pęczniejącym możemy udostępnić osobom niewidomym zarys wszelkiego rodzaju grafik w formie wypukłej.
Ważne, żeby wypukłe były tylko najważniejsze elementy z pominięciem mniej istotnych szczegółów, tak, żeby obraz na papierze pęczniejącym był dla osoby niewidomej czytelny.

Wypukłe pismo standardowe

Oferujemy wydruk pisma standardowego w większości dostępnych czcionek za pomocą tłoczonych punktów. Wypukłe pismo standardowe, tak jak w edytorze tekstu może mieć wybraną wielkość, pogrubienie, może być pisane kursywą.

Grafika brajlowska

Oferta obejmuje tłoczenie na papierze lub folii grafik brajlowskich za pomocą punktów brajlowskich (wykresy, schematy, figury geometryczne).

Jesteśmy grupą wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku ułatwiającą dostęp do nowoczesnych i tradycyjnych technologii. Wyróżnia nas kompleksowość podejmowanych działań, fachowe (nie nastawione tylko na zysk) doradztwo oraz rzetelna opieka nad Klientem. Nasze wartości to UCZCIWOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, TOLERANCJA, CHĘĆ POMOCY INNYM. Jesteśmy profesjonalni w działaniach i dyspozycyjni.

Sami jesteśmy osobami z dysfunkcją wzroku, niewidomymi i słabo widzącymi i posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy i świadczeniu usług dla osób niewidomych oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji działających na ich rzecz.