Dowiedz się jak skutecznie przyciągnąć odbiorców do swojego podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego dzięki social mediom!

@AkademiaDobrejKomunikacji w województwie wielkopolskim trwa! Jest to cykl szkoleń dla PES/PS i grup nieformalnych, dzięki któremu dowiecie się, jak efektywnie komunikować i promować swoją działalność.

Organizatorzy
#AkademiaDobrejKomunikacji to projekt @Przestrzeń from Facebook i @FundacjaTechsoup,
który ruszył w całej Polsce. W naszym województwie partnerem regionalnym została @Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Projekt jest objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Terminy
Informacje na temat aktualnych szkoleń znajdują się na www.wrk.org.pl