Fundacja Projektowania Przestrzeni Edukacyjnej to miejsce kreowania przestrzeni edukacyjnej w sferze rozwojowej jak i architektonicznej.

Propagujemy edukację, rozumianą w kontekście potrzeb społecznych i bardzo szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. W edukacji nastawiamy się na bezpośredni kontakt z odbiorcą, użytkownikiem przestrzeni, który jest dla nas bardzo ważny, którego pytamy o jego marzenia i potrzeby względem przestrzeni, w której funkcjonuje.