Korzenie Poznania – The Roots of Perception

Misją naszej fundacji jest krzewienie kultury w środowisku lokalnym.

Kluczowym aspektem jest dawanie poczucia współtworzenia odbiorcom naszych usług, bycia częścią naszej drogi. Jesteśmy w tym autentyczni. Bardzo ważne jest dla nas zapewnianie satysfakcji z otrzymywanej usługi, produktu to nasz punkt honoru. Najważniejszą zasadą jest słuchanie potrzeb i oczekiwań klienta.

Dobra znajomość potrzeb rynkowych działa na nas inspirująco, możemy wtedy przy pomocy wypracowanych już narzędzi realizować najciekawsze pomysły, generować własne oraz korzystać ze sprawdzonych już rozwiązań.

Chcemy żeby nasi klienci czuli, że inicjatywy, które podejmujemy są odpowiedzią na ich oczekiwania, mają na nich dobry wpływ i są ukierunkowane na rozwój, czy to w sferze relacji międzyludzkich, zdrowej zabawy, czy wszelkiej aktywnej działalności.

Mamy zamiar prosperować w taki sposób, żeby każdy nasz klient był zawsze mile zaskoczony – by pozostawało w nim, w konsekwencji naszych działań pozytywne wrażenie, ale przede wszystkim, ażeby głęboko w świadomości naszych klientów pozostawały wartości, które im przekazujemy:

*Dobre relacje i zdrowa codzienność to nowa rzeczywistość – kreujemy ją w każdej chwili wspólnymi siłami.
*Będąc odpowiedzialnymi za wspólną przestrzeń rozumiemy, że nasze wszelkie działania społeczne mają punkt wyjścia w nas samych i do nas samych jako społeczeństwa wracają w określonej już formie.