Warsztaty plastyczne, ekologiczne i sportowe

Aktywne i ciekawe warsztaty plastyczne, proekologiczne i sportowe dla dzieci, młodzieży i najmłodszych. Realizowane przez wykwalifikowaną kadrę. Posiadają wysoki walor edukacyjny. Czas trwania: 90 – 120 min. Ceny: 30 zł/60 min./10os.

Opis produktu

Aktywne i ciekawe warsztaty plastyczne, ekologiczne i sportowe dla dzieci, młodzieży i najmłodszych. Realizowane przez wykwalifikowaną kadrę. Posiadają wysoki walor edukacyjny. W doskonałych warunkach, w atrakcyjnym otoczeniu i wnętrzach ośrodka Fiord Team w Złotowie.

Dostosowane do każdej z grup wiekowych. Z zastosowaniem form pracy grupowej i indywidualnej. Stosujemy różnorodne metody:

 • grupa najmłodsza – metoda praktyczna, oparta na aktywności praktyczno – technicznej i zabawach ruchowych,
 • grupach starsza i młodzież: rozmową kierowana, rozmowa z pokazem, dyskusja, animacja, zadania rachunkowe, zdania prawdziwymi i fałszywymi.

Zajęcia nakierowane są na uruchomienie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży. Przebiegają w koleżeńskiej atmosferze, z poszanowaniem punktów widzenia oraz naturalnych predyspozycji i indywidualnych możliwości uczestników.

Warsztaty sportowe
Zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
Cel: rozwój motoryki ciała, sprawności fizycznej oraz własnych możliwości dziecka.
Praca w grupach: 10 os. – 30 zł/60 min.
Czas trwania: 2 h (120 min.)

Warsztaty plastyczne
Zajęcia plastyczne, kreatywne i manualne.
Cel zajęć: wyrabianie zmysłu estetycznego (wybór formy, kompozycja, dobór dodatków, łączenie zapachów i kolorów), rozwijanie sprawności manualnej, pobudzanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia.
Praca w grupach: 10 os. – 30 zł/60 min.
Czas trwania: 1,5 h (90 min.)

Warsztaty proekologiczne
Tematyka zajęć proekologicznych: ekologia, biologia, środowisko naturalne z elementami botaniki i zoologii.
Praca w grupach: 10 os. – 30 zł/60 min.
Czas trwania: 2 h (120 min.)

Warsztaty ekologiczne
Tematy:

 • Fabryka Tlenu,
 • Mieszkańcy Lasu – czyli kto kogo zjada?
 • Smog – niewidzialny wróg.

Cele: rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń,
uświadomienie potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, uczenia myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka.
Zajęcia skierowane także dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Praca w grupach.

Spółdzielnia Socjalna Fiord Team Centrum Hipoterapii działa w obszarach: edukacji ekologicznej, sportu, rekreacji. Centrum z powodzeniem prowadzi działalność terapeutyczną (dzieci niepełnosprawne) i rekreacyjną (dzieci, młodzież i dorośli) w zakresie jeździectwa.

Psychoedukacyjna jazda konna i hipoterapia prowadzone sa przez ekspertów, wg standardów Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Klienci wybierający ośrodek mają także pewność, że hipoterapia świadczona jest w sposób profesjonalny i kompetentny. Fiord Team to miejsce, w którym każdy pacjent otoczony jest troską, zrozumieniem i życzliwością, a skuteczna terapia rozpoczyna się od zbudowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

W ofercie Fiord Team znajdują się także usługi związane m.in. z:  nauką jazdy konnej, edukacją dzieci i młodzieży (warsztaty, zielone szkoły, wycieczki), wypoczynkiem letnim i zimowym (obozy jeździeckie i półkolonie), organizacją imprez (urodziny, eventy firmowe), fizjoterapią koni czy organizowaniem sesji fotograficznych z końmi.

Naszą misją jest edukacja młodych pokoleń poprzez pokazanie im wartościowych form spędzania wolnego czasu, naukę życia w symbiozie ze środowiskiem naturalnym i we wzajemnym poszanowaniu własnych odmienności. Chcemy pomagać w utrzymaniu i poprawie kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a wszystkich zafascynowanych końmi, nauczyć kontaktu z tymi wspaniałymi zwierzakami oraz zgłębiać tajniki jazdy konnej.

Konie i jazda konna są naszym głównym obszarem działalności, ale też pretekstem do integracji i po prostu sposobem na życie. W naszym ośrodku pokonujemy bariery i ograniczenia, łamiemy stereotypy w niekonwencjonalny sposób, w którym nie ma miejsce na monotonię. Rozwijamy wyobraźnię i hartujemy charaktery.

Jesteśmy przygotowani do świadczenia zajęć w systemie całorocznym. Infrastruktura dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka dostępne są:

 • duża hala
 • placyk treningowy wraz z rampą wyposażoną w podjazd dla wózków inwalidzkich
 • ogrzewany pokój socjalny
 • szatnia wraz z łazienkami
 • salka dydaktyczna
 • sala konferencyjna

Do każdego miejsca w ośrodku można swobodnie podjechać samochodem i wygodnie dojechać wózkiem inwalidzkim. Drogę na wybiegi dla koni i do stajni można bez problemu pokonać na wózku inwalidzkim.