Wielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek Organizacji Pozarządowych
(WRK ZOP)

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145

e-mail: marketspoleczny[at]wrk.org.pl

www.wrk.org.pl

Napisz do nas

11 + 10 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez stowarzyszenie pn. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Bukowskiej 27/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 630337884, NIP: 7781127985 – dalej jako: „Administrator” – w celu obsługi formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałem się z Polityką Prywatności udostępnioną przez Administratora.