Wielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek Organizacji Pozarządowych
(WRK ZOP)

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145

e-mail: marketspoleczny[at]wrk.org.pl

www.wrk.org.pl