WRK ZOPMarket Społeczny. Nazwa powstała spontanicznie w ramach burzy mózgów przeprowadzonej na jednym ze spotkań zespołu WRK ZOP (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych). Do tego dorzucone niebawem zostało hasło „Twoje zakupy mają sens!”. W markecie, jak to w markecie, chodzi o zakupy. Ale TEN market nie jest zwykłym sklepem!

To przestrzeń wirtualna, w której promowane i sprzedawane są produkty powstałe głównie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i w Spółdzielniach Socjalnych, ale także w Zakładach Aktywności Zawodowej.  To tam osoby z niepełnosprawnością w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej wykonują różnorakie prace: malują, rzeźbą wykonują przedmioty z ceramiki, szyją itd.

Przedmioty, które wychodzą spod ich ręki są unikatowe – wazony, obrazy, stroiki, czapki, szale, figurki i wiele innych. Wachlarz tego, co robią jest naprawdę szeroki. Jednak same WTZ-y oraz Spółdzielnie Socjalne czy ZAZ-y mają często ograniczony rynek zbytu. Przepisy prawne, brak specjalistów z zakresu marketingu, biurokracja i sporo innych przeszkód sprawia, że to, co wytwarzane jest podczas warsztatów nie znajduje szerszego grona nabywców.

Pomysł WRK ZOP polega na tym, by prowadzić sklep internetowy, gdzie można byłoby kupić produkty z WTZ i Spół. Socjalnych oraz ZAZ-ów. Dałoby im to dodatkowy dochód, który można przeznaczyć na przykład na rozwój działań, poszerzenie oferty rehabilitacyjnej, przyjęcie dodatkowych osób. Ale chodziło również o możliwość pokazania tego, co te podmioty ekonomii społecznej robią, szerszemu gronu odbiorców. W końcu czy wiedziałeś/aś wcześniej czym jest skrót WTZ?

Tak narodził się pomysł Marketu Społecznego. Przy jego powstawaniu konieczni byli profesjonaliści – specjaliści od IT, marketingu, prawa i zarządzania. I to tacy właśnie ludzie są tymi, których ekonomia społeczna potrzebuje! Ludzie, którzy swoją pracą generują nie tylko zysk, ale i „wartość dodaną” – wartość społeczną.

Market Społeczny został przebudowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn.”Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”. W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował kampanię promocyjno-informacyjną, w skład której wchodzi kampania billboardowa oraz telewizyjna. Plakaty na billboardach oraz citylightach można było zobaczyć od października do grudnia 2014 roku. Spot emitowany był w trzech stacjach telewizyjnych – TVP Poznań, WTK Wielkopolska oraz TV Asta.

 

Poznaj Market Społeczny!

Wspieraj przedsiębiorczość społeczną w Wielkopolsce!
Kupuj świadomie!