Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse to podmiot ekonomii społecznej założony w grudniu 2013 r., w celu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to kolejny krok po Warsztacie
Terapii Zajęciowej, gdzie uczestnicy są przygotowywani do wyjścia na otwarty rynek pracy. W Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse od podstaw produkujemy wyroby ceramiczne, cały czas poszerzając swój asortyment. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, które realizują się poprzez tworzenie ceramiki użytkowej i dekoracyjnej.

Wyświetlanie 1–9 z 12 wyników