Usługi marketingowe

Oferujemy obsługę w zakresie marketingu usług: marketing internetowy, telemarketing, bezpośredni kontakt z klientem, pozyskiwanie nowych klientów.

Naszą specjalnością jest wsparcie marketingowe parków rozrywki.

Opis produktu

Obsługa w zakresie marketingu usług: marketing internetowy, telemarketing, bezpośredni kontakt z klientem, pozyskiwanie nowych klientów.

Aby istnieć na rynku, praktycznie każde przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, fundacja musi się pokazać na zewnątrz. Aby uzyskać zainteresowanie klientów swoim produktem czy usługą nie wystarczy ich wysoka jakość, dlatego niezbędny jest marketing.

Usługa ta jest szczególnie skierowana do parków rozrywki i polega głównie na kompleksowym połączeniu prac wysokościowych z obsługą marketingową.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Usługi marketingowe”

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Misją Fundacji jest propagowanie różnych rodzajów aktywności fizycznej jako dobry nawyk, jako alternatywny „nałóg” oraz pokazanie młodzieży i dorosłym, że zawsze znajdzie się sposób na rozwiązywanie problemów, na przykładzie aktywizacji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, które jednocześnie poza realizacją zleceń w Fundacji pomagają jej w realizacji celów statutowych. Naszym celem jest wsparcie dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, z rodzin z zagrożeniem alkoholizmem, osób niepełnosprawnych, kombatantów (ludzi starszych) poprzez organizację dla nich spędzania czasu wolnego.

Wizją fundacji jest bycie liderem na rynku w dostarczaniu innowacyjnych usług polegających na połączeniu prac wysokościowych i obsługi marketingowej parków rozrywki, a dzięki temu mieć większe możliwości realizacji działań statutowych. Dzięki działaniom komercyjnym (głównie obsługi parków rozrywki polegającej na połączeniu prac wysokościowych i obsługi marketingowej), możemy realizować program statutowy fundacji, w tym tworzyć kolejne programy i objąć wsparciem kolejne grupy społeczne. Naszym wsparciem planujemy objąć więcej dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, rodzin zagrożonych alkoholizmem. Chcemy znacznie poszerzyć program pomocy osobom ze stopniem niepełnosprawności, zagrożonym patologią społeczną oraz kombatantów.