Hipoterapia

Sesje hipoterapeutyczne oraz psychoedukacyjna jazda konna, według indywidualnego programu, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego, wg kanonów Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Ceny: od 40 zł/45 min.

Opis produktu

Sesja hipoterapeutyczna oraz psychoedukacyjna jazda konna, według programu dobranego na podstawie indywidualnego wywiadu, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego oraz uwag innych specjalistów, wg kanonów Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Cennik:

  • sesja hipoterapeutyczna: 45 zł/45 min.
  • psychoedukacyjna jazda konna: 40 zł/45 min.

Hipoterapia, forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia, jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Dzięki terapii z udziałem konia nie tylko usprawniamy zaburzenia motoryczno-ruchowe, ale również polepsza nam się samopoczucie, wzrasta pewność siebie, spada poziom stresu. 

Pierwsze spotkanie – wywiad – program terapii

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie dobierając program terapii tak aby efekty leczenia były najskuteczniejsze. Pierwsze spotkanie z rodzicem lub opiekunem jest okazją do ustalenia wskazań i przeciwwskazania na podstawie informacji otrzymanych od lekarza prowadzącego. Ważna są dla nas także informacje od innych specjalistów współpracujących z pacjentem (np. rehabilitanta, logopedy). Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z opiekunem.

Na podstawie zebranych informacji dowiadujemy się jakie pacjent ma przyzwyczajenia, czego nie lubi, co mu sprawia przyjemność, co go motywuje lub frustruje. Informacje są dla nas wstępem do ułożenia programu terapii, ustalenia celów i rozmów z opiekunami na temat spodziewanych efektów.

Standardowy czas trwania jednej sesji terapeutycznej wynosi 45 minut. Zajęcia są dobierane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta dlatego ich czas może się wydłużyć lub skrócić.

W Fiord Team Centrum Hipoterapii stosujemy dwa główne typy zajęć:

  • zajęcia w modelu neurofizjologicznym
  • psychopedagogiczną jazdę konną.

Zajęcia w modelu neurofizjologicznym najlepsze rezultaty przynoszą w schorzeniach takich, jak:

  • dziecięce porażenie mózgowe
  • inne zespoły neurologiczne
  • zespoły ortopedyczne
  • autyzm i jego spektra
  • Zespół Downa
  • inne schorzenie i zaburzenia rozwoju.

Zajęcia odbywają się po okazaniu skierowania od lekarza prowadzącego pacjenta.
Wszystkie dokumenty należy zabrać ze sobą na pierwsze zajęcia.

Spółdzielnia Socjalna FIORD TEAM prowadzi działalność terapeutyczną (dzieci niepełnosprawne) i rekreacyjną (dzieci, młodzież i dorośli) w zakresie jeździectwa. Sport i rekreacja hippiczna są u nas propozycją dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Konie i jazda konna są naszym głównym obszarem działalności, ale też pretekstem do integracji (osób z różnych środowisk i o różnym stopniu sprawności), przedmiotem szerszego kontekstu (szanowanie przyrody, ekologia) i po prostu sposobem na życie. W naszym ośrodku pokonujemy bariery i ograniczenia, łamiemy stereotypy w niekonwencjonalny sposób, w którym nie ma miejsce na monotonię. Rozwijamy wyobraźnię i hartujemy charaktery.

Prowadzimy terapię (hipoterapia), rekreację (nauka jazdy), planujemy uruchomić uczniowski klub sportowy. Angażujemy się w różnego typu akcje i kampanie społeczne na rzecz dzieci niepełnosprawnych, prowadzimy warsztaty edukacyjne dla najmłodszych.

Naszą misją jest edukacja młodych pokoleń poprzez pokazanie im wartościowych form spędzania wolnego czasu, udostępnianie miejsca do rozwijania pasji i zainteresowań, kształtowania postaw odpowiedzialnych, dostrzegających problemy przyrody i środowiska. Sport to nie tylko przestrzeń rekreacji i zabawy, lecz także kluczowy wymiar edukacji, który sprawia, że doświadczamy takich wartości jak wytrwałość, uczciwość, solidarność. Praca nad kondycją fizyczną wymaga systematyczności, współdziałania w grupie, przestrzeganie reguł, wzmacnia szacunek dla prawa, a przeżywanie porażek i zwycięstw hartuje osobowość.

FIORD team to ośrodek oferujący psychoedukacyjną jazdę konną i hipoterapię według najwyższych standardów. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym.