Chcesz założyć lub już prowadzisz fundację, stowarzyszenie lub spółkę non profit? Planujesz uruchomienie działalności odpłatnej lub gospodarczej? Skorzystaj w bezpłatnego doradztwa i szkoleń oferowanych przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Adresaci

Doradztwo grupowe na temat działalności odpłatnej lub gospodarczej w organizacjach pozarządowych oraz inne spotkania i szkolenia skierowane są do dwóch grup odbiorców:

 1. osób, które zamierzają założyć organizację pozarządową
 2. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO)

z Poznania i powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego szamotulskiego.

Terminy i tematy

Szczegółowe informacje na temat doradztwa i szkoleń w najbliższym czasie znajdują się na stronie wrk.org.pl (tutaj).

Rejestracja i kontakt

Szczegółowych informacji na temat doradztwa w ww. temacie oraz innych szkoleń i spotkań udzielają:

 • administrator ds. doradztwa: Iwona Gołembowska
 • administrator ds. szkoleń: Monika Tomaszek
  tel. 61 853 09 30.

Chęć udziału w doradztwie i/lub szkoleniach należy zgłaszać:

 • mailowo:
  doradztwo@wrk.org.pl,
  szkolenia@wrk.org.pl,
 • telefonicznie: 61 853 09 30 lub
 • online: wypełniając formularze rejestracji dostępne w aktualnościach i informacjach na temat kursów i szkoleń na www.wrk.org.pl.

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”,  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.